Accelerators Laboratory

Multidisciplinary research using charged particle beams

Nanoparticule

Tematici cercetare

Radioliza este o metoda adecvata pentru formarea nanoparticulelor in solutie. Interactia radiatiei de mare energie cu o solutie de ioni metalici  induce ionizarea si excitarea solventului (apa) si conduce la formarea speciilor radiolitice moleculare in solutie. Electronii liberi produsi  in solvent si atomii de hidrogen sunt agenti puternic reducatori care pot reduce ionii metalici pana la valente joase si in final la atomi metalici.

Experimentele noastre au fost realizate cu doua acceleratoare de electroni: ALIN-10 (6.23 MeV si 200 kGy/min)  si ALID-7 (5 MeV, 7 kGy/s). Pentru a controla marimea, forma si distributia au fost utilizate diferite conditii de reactie: debitul dozei, doza absorbita, concentratia initiala de precursor. Utilizarea iradierii cu electroni accelerati este o metoda utila pentru generarea nanoparticulelor de argint fara impuritati generate de agentii chimici.