Accelerators Laboratory

Multidisciplinary research using charged particle beams

Personal

Dr. Catalin M. Ticoş, CSI

Catalin Ticoş este seful Laboratorului Acceleratoare de Electroni. Domeniile de cercetare pe care le abordeaza sunt fizica plasmei, dinamica neliniara a diodelor laser precum si generarea si utilizarea fasciculelor de particule incarcate electric. A obtinut diploma de licenta in fizica la Universitatea din Bucuresti in 1995 precum si diploma de studii aprofundate in 1996. A obtinut apoi in anul 2002 doctoratul in SUA la University of Miami pentru o teza despre controlul si sincronizarea haosului in descarcari in gaze. A lucrat apoi doi ani ca cercetator in fizica plasmei la University of Oxford in UK si trei ani la Los Alamos National Laboratory in New Mexico. CV   Publicatii

 

 

Dr. Monica Nemţanu, CSI

Monica R. Nemţanu a absolvit Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială, Specializarea Chimie Alimentară în anul 2001. A obţinut titlul de Doctor în Ştiinţe Inginereşti – Inginerie chimică în anul 2010 la Universitatea Politehnica Bucureşti. În momentul de faţă este Cercetător Ştiinţific grd. I în cadrul Laboratorului Acceleratori de Electroni al Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR) Bucureşti, şi dezvoltă activităţi de cercetare privind interacţia electronilor acceleraţi şi/sau microunde cu materiale complexe şi structure biologice. Principale preocupări ştiinţifice sunt legate de interacţia radiaţiilor ionizante şi neionizante cu biomacromolecule şi noi tehnologii de tratare şi modificare a biopolimerilor, caracterizarea proprietăţilor funcţionale ale biopolimerilor prin analiză reologică, spectrofotometrică, spectrofotocolorimetrică, FTIR, GPC, precum şi tehnici neconvenţionale pentru decontaminarea microbiană a produselor agroalimentare, plante medicinale şi produse fitoterapeutice. CV  Publicatii

Dr.  Mirela Braşoveanu, CSIII

Mirela Brașoveanu este absolventă a Facultăţii de Fizică de la Universitatea din București, România, promoţia 1994 şi a Studiilor Aprofundate în Fizică Nucleară Aplicată ale aceleaşi facultaţi, în anul 1995. A obţinut titlul de Doctor in Fizica în anul 2007, la Universitatea din București. Este în prezent Cercetator Ştiinţific III în Laboratorul acceleratori de electroni din Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, Bucuresti, lucrînd în domeniul interacțiunii electroni accelerati si a microundelor cu materiale polimerice şi structuri biologice complexe. Expertiza ei de cercetare priveşte tratamente ale sistemelor complexe folosind câmpuri de electroni acceleraţi şi microunde pentru decontaminare microbiana, modificarea biopolimerilor, investigarea fizico-chimice a materialelor prin spectrofotometrie IR şi UV-vis, GPC, dozimetria fasciculelor de electroni cu film TAC, spectroscopie RES și metodele de identificare a alimentelor iradiate. Activitatea sa științifică se concretizează în mai mult de 30 de lucrări publicate în reviste științifice, 4 capitole de carte, co-editarea unei cărţi referitoare la aspectele practice și aplicații de iradiere cu fascicul de electroni, 9 lucrări în proceedings și  un brevet înregistrat în România. CV  Publicatii

Dr. Daniel Ighigeanu, CSII

Daniel Ighigeanu a absolvit in 1983 si a obtinut doctoratul in 2007 la Facultatea de Electrotehnica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Din anul 1999 lucreaza in Laboratorul Acceleratori de electroni abordand doua directii de cercetare, si anume: - domeniul fizicii si tehnologiei acceleratoarelor liniare de electroni ALIN-10 si ALID-7, generatoarelor de impulsuri de inalta tensiune si mare putere si generatoarelor de microunde; - domeniul realizarii de instalatii si electrotehnologii de iradiere combinata cu electroni accelerati si microunde pentru protectia mediului (eliminarea compusilor toxici din gazelor de ardere industriale, tratarea apelor reziduale si namolurilor rezultate, sterilizarea deseurilor biologice) si obtinerea de materiale cu proprietati noi, imbunatatite. CV   Publicatii

Dr. Gabriela Craciun , CSIII

Gabriela Craciun, absolventa a Facultatii de Fizica, Universitatea Bucuresti, a obtinut doctoratul in anul 2004 in domeniul fizicii polimerilor si starii condensate. Din anul 1998 lucreaza in cadrul Laboratorului Acceleratori de Electroni, in domeniul aplicatiilor interactiei electronilor accelerati si microundelor cu materia. In prezent este responsabil cu securitatea radiologica in cadrul laboratorului. CV  Publicatii

Dr. Elena Manaila, CSIII

Elena Manaila a absolvit in 1998 si a obtinut doctoratul in 2003 la Facultatea de Chimie Industriala din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Din anul 1998 lucreaza in Laboratorul Acceleratori de electroni abordand ca si domeniu de cercetare interactia electronilor accelerati si a microundelor cu medii materiale chimice (obtinerea si caracterizarea materialelor polimerice floculante, vulcanizarea si grefarea elastomerilor naturali si de sinteza, obtinerea si caracterizarea hidrogelurilor, etc). CV   Publicatii

Dr. Mihai Oane , CSIII

Nicusor Iacob a absolvit in 2002 Facultatea de Fizica, Sectia Fizica Tehnologica, iar in 2004 a obtinut titlul de Master. Din 2002 lucreaza in  laboratorul Acceleratori de Electroni unde a abordat teme de cercetare legate de interactia campurilor de microunde si electroni accelerate cu sistemele vii. In present este doctorand.  CV  Publicatii

Drd. Dorina Ticos (Toader), CS

Mihai Oane a obtinut titlul de Master in Fizica Nucleara in 1998 in cadrul Universitatii Bucuresti. A obtinut titlul de Doctor in fizica teoretica a procesarii cu laser in 2009 cu mentiunea SUMMA CUM LAUDE in cadrul Universitatii Bucuresti, sub conducerea stiintifica a Profesor Dr. Ion N. Mihailescu. Activeaza in cadrul Institutului National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiilor din 2000. A contribuit la aproximativ 40 articole ISI si a participat la numeroase conferinte si programe internationale. Cele mai semnificative sunt: GSI-Darmstadt, Free University from Brussels, CERN-Geneva, Trieste- ICTP-Italy, Denver-SUA si Taipei-Taiwan. In prezent este interesat de interactia laserilor de mare putere cu solidele si de electrodinamica cuantica. Este membru al “Optical Society of America” si “Optical Society of Korea”. CV   Publicatii

Drd. Nicuşor Iacob, CS

Dorina Ticos a absolvit Facultatea de Fizica a Universitatii din Bucureşti in 2006 obținând titlul de Licențiat în Fizică cu specializarea Fizică Nucleara. Din octombrie 2012 este doctoranda a Universitatii din Bucuresti in domeniul interactiei microparticulelor din plasma cu fascicule de electroni focalizati. Din 2006 este angajată a Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiatiei, în cadrul Laboratorului Acceleratoare de Electroni, si detine în prezent funcția de Cercetator Stiințific. A participat la doua cursuri de perfectionare profesionala, “Joint Universities Accelerator School-Accelerator Technologies” in 2005 la CERN unde a obtinut o bursa fellowship ESI si “Validation and Process Control for Electron Beam Sterilization” in 2008 la Technical University of Denmark. Publicatii

Dr. Maria - Luiza Munteanu, CS 

Drd. Nicoleta Banu, CS

Nicoleta Banu a absolvit in 2008 Facultatea de Fizica, Universitatea din Bucureşti, obținând titlul de Licențiat în Fizică cu Specializarea Fizică Medicală, iar in 2012 a obtinut titlul de Master, Specializarea Surse de Energie Regenerabile si Alternative. In prezent este doctorand in cadrul Scolii doctorale a Facultatii de Fizica.

Din octombrie 2011 este angajată a Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiatiei, în cadrul Laboratorului Acceleratoare, unde în prezent deține funcția de Asistent Cercetare Stiințifică. In aceasta perioada a luat parte la activitatile din cadrul proiectelor de cercetare ca membru in echipa de cercetare desfasurand activitati in domeniul fizicii cristalelor in plasma, cat si in fizica laserilor de mare putere,si a aplicatiilor acestora.  CV  Publicatii

Dr.  Adrian Scurtu, CS

Adrian Scurtu este Cercetator Stiintific in cadrul Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiatiei, în Laboratorul Acceleratoare. A absolvit Facultatea de Fizica la Universitatea din Bucuresti in anul 2008, a obtinut titlul de Master in fizica nucleara in 2010, iar in 2013 a obtinut titlul de doctor sustinand o teza interdisciplinara studiind analogii intre plasmele clasice si plasma de quarci si gluoni. Din 2009 este membru al colaborarii CBM (Compressed Baryonic Matter) de la GSI-Darmstadt. Din octombrie 2011, alaturi de echipa Laboratorului Acceleratoare, desfasoara activitati de cercetare in domeniul plasmelor complexe si a laserilor de mare putere. CV  Publicatii

 

Florin Marian, Tehnician I

Florin Marian  a  urmat cursurile centrului de pregatire pentru tehnici nucleare, in cadrul IFA, (1972—1974).  Este specializat in tehnica impulsurilor rapide de mare putere.  Deasemeni a absovit cursul  montator, reglor AMC, 1988. 

Emil Constantin, Tehnician I

Emil Constantin a urmat cursul post-liceal de electrotehnica in 1997. In 2010 a absolvit  Facultatea de Fizica, Univ. Hyperion, iar in 2012 a obtinut titlul de Master in studiul materialelor si aplicatii in cadrul aceleeasi facultati. Din 1997 este angajat al laboratorului si este specializat in proiectarea si executia de sisteme electrice, automatizari si tehnica impulsurilor.

Constantin Matei, Inginer

Constantin Matei este absolvent al Facultatii de mecanica, sectia mecanica fina, din cadrul Univ. Pol. Bucuresti, promotia 1981. Din anul 1994 este agajat al laboratorului nostru si pana acum a dobandit o bogata experienta in proiectarea, executia si montajul ansamblelor si subansambleor mecanice aferente acceleratoarelor de electroni si sistemelor de microunde.

Ion Cinaru, Tehnician I

Ion Cinaru a absolvit scoala tehnica de maistri pentru instalatii electrice (automatizari) in 1981 si cursul de perfectionare in tehnica vidului  in cadrul IFA. Este specializat in intretinerea si exploatarea acceleratoarelor de electroni.

Marian Stoicu, Tehnician I

Maria-Luiza Munteanu a absolvit in anul 2009 Facultatea de Fizica a Universitatii din Bucuresti, obtinand titlu de Inginer Diplomat in domeniul Fizica, Specializarea Fizica Tehnologica, iar in anul 2011 a obtinut titlul de Master in domeniul Fizica, Specializarea Fizica Teoretica.  In septembrie 2012 a primit titlul de Doctor in Fizica Teoretica in cadrul Scolii Doctorale de Fizica a Universitatii din Bucuresti. In prezent deține funcția de Asistent Cercetare Stiințifica , in cadrul Laboratorului Acceleratoare al Institutului National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei si realizeaza activitati de cercetare  in fizica cristalelor in plasma, respectiv in fizica laserilor de mare putere si aplicatii ale acestora. CV  Publicatii

Tematici cercetare